mask_group_3

Ipswitch – varumärkets historia

Som en del av Progress förstärker Ipswitch Progress kärnutbud för små, medelstora och stora företag och gör det möjligt för företag att snabbare hantera verksamhetskritiska krav och förbättra produktiviteten.

Produkter som ingår i Ipswitch-portföljen

Utveckla de program du behöver, driftsätt dem på det sätt du vill och hantera allt på ett säkert sätt. Progress-produkterna från Ipswitch-portföljen omfattar WhatsUp® Gold, en programvara för nätverkshantering och -drift, samt programvarorna för säker hanterad filöverföring MOVEit® och WS_FTP®.

 

MOVEit Managed File Transfer

MOVEit ger organisationer en säker hanterad filöverföring för att skydda vilande filer och filer under överföring, uppfylla regelefterlevnaden av grundläggande standarder som HIPAA, GDPR och PCI-DSS och minska riskerna för fel som uppkommer genom den mänskliga faktorn.

 

WS_FTP Server

WS_FTP gör det möjligt för organisationer att skydda data under överföring samtidigt som de integrerar programmerbara metoder som förenklar filöverföringar och förbättrar effektiviteten. 

 

WS_FTP Professional-klienten

WS_FTP tillhandahåller FTP-baserade säkra filöverföringsfunktioner baserade i såväl server som klient som uppfyller behoven hos små och medelstora företag. 

 

WhatsUp Gold

WhatsUp Gold för nätverksövervakning gör det möjligt för små och medelstora företag att kontinuerligt övervaka och hantera sin IT-infrastruktur och sina program, något som garanterar hög prestanda och tillgänglighet. 

Ipswitch är från och med nu Progress

mask_group_3-1

Kom igång med en kostnadsfri provperiod

Free trials