Brochures

Neverfail Failover-manager

Beheerde bestandsoverdracht zonder downtime en zonder gegevensverlies

Neverfail Failover Manager biedt nul downtime, voorkomt gegevensverlies en levert een uniform failoverbeheer door de beschikbaarheid van MOVEit Transfer te maximaliseren met geautomatiseerde failover.

Zorg voor betrouwbare file transfers / bestandsoverdrachten voor 24/7 bewerkingen

Unified failover management voor MOVEit Transfer, MOVEit Automation, SQL Server en Windows bestandsservers. Failover naar secundaire en tertiaire servers maximaliseert het succes van bestandsoverdracht. Geen enkel storingspunt levert 24/7 bewerkingen op.

Bescherming tegen gegevensverlies voor bedrijfscontinuïteit en compliance

Continue-communicatie tussen primaire en failover servers zorgt voor nul gegevensverlies in geval van een storing. Failover naar één interne of naar externe disaster recovery sites binnen enkele seconden tot minuten.

Vereenvoudig en automatiseer file transfer bewerkingen

Voorspellende en geautomatiseerde op regels gebaseerde failover zorgt voor continue bewerkingen. Slechts in een uur geïnstalleerd voor lokale failover. Er is geen extra hardware en software voor taakverdeling vereist. Pas Windows-updates op de MOVEit MFT-servers toe zonder Downtime.