moveit-2

Säker. Kraftfull. Lätt att använda.

Säker filöverföring

När säker filöverföring blir uppdragskritisk behöver IT-team kraften, flexibiliteten och den säkerhet som Ipswitch-filöverföringslösningar tillhandahåller.

Säker. Kraftfull. Lätt att använda.

När säker filöverföring blir uppdragskritisk behöver IT-team kraften, flexibiliteten och den säkerhet som Ipswitch-filöverföringslösningar tillhandahåller.

Säker filöverföring

MOVEit tillhandahåller den säkerhet och kontroll som krävs för hög volym, säker filöverföring samt SLA och regelverk.

FTP-server

WS_FTP Server ger dig de förvaltningsfunktioner som krävs när framgången beror på rutinmässiga, pålitliga filöverföringar.

FTP-klient

Med WS_FTP Professional kan du ladda upp, ladda ner och synkronisera filer säkert över SSH, eller SSL direkt från ditt Windows-skrivbord.

Betrodd av tusentals organisationer världen över

chasedisneybluecrossgeicojetbluemlb

Säker filöverföring

I dagens informationsbaserade ekonomi blir informationsutbytet med kunder, anställda och partners alltmer en kärnverksamhet. Skugg-IT-lösningar som e-post- och molnbaserade fildelningslösningar, eller olika FTP-serverbaserade processer kan göra din organisation sårbar för missade SLA:er, förlust av data, datastöld, eller rent av ge dig böter för att du brister i efterlevnad när det gäller dataskyddsbestämmelser. Hanterad filöverföring har visat sig vara den bästa lösningen när kraven inkluderar stora volymer dagliga filöverföringar, garanterad leverans, reglerande eller SLA-efterlevnad. MOVEit erbjuder de högsta nivåerna av säker filöverföring och fullständig insyn samtidigt som den ger användarvänlighet via e-post- och webbläsarklienter. En flexibel distributionsmodell inklusive molntjänster och lokala erbjudanden möjliggör en exakt anpassning till dina säkerhets- och operativa behov.

MOVEit

Programvara för säker filöverföring

MOVEit garanterar säker filöverföring mellan användare, system, kunder och partners. Avancerade hanteringsfunktioner ger dig synlighet och kontroll över all dataöverföringsaktivitet genom ett enda, säkert system.

Med en flexibel arkitektur kan du välja den optimala distributionsmodellen som passar dina behov när det gäller säkerhet och infrastruktur. MOVEits automatiseringsfunktioner är oöverträffade och det erbjuder garanterad leverans och avvisning. .

Använd MOVEit när du har stora säkra filöverföringsvolymer som är affärskritiska och/eller om du delar externt känslig information och måste säkerställa överensstämmelser med lagstiftningen.

FTP (File Transfer Protocol)

är de säkra filöverföringsvolymerna är mer måttliga, men den typen av data som delas mellan kontor eller med externa partners är affärskritiskt, då är FTP en attraktiv lösning. Eftersom FTP härrör till internets tidiga dagar, så har det ett universellt stöd, därför är det också ett populärt alternativ för många företag.

 

Det ursprungliga FTP-protokollet stod dock lite i vägen för säkerhet. Många servrar som utnyttjar det äldre FTP-protokollet är konfigurerade till ”Anonymt”-läge, vilket innebär att ett användar-ID inte krävs för åtkomst och att själva lösenordet ofta är just ”Lösenord”.

Under åren har viktiga tillägg till säkerhetsfunktioner gjorts i form av SFTP, där man lagt till säkra skalfunktioner i form av SSH, och FTPS som utnyttjar SSL-teknik. SSH-filöverföringsprotokoll eller SFTP är den överlägset mest populära säkra implementeringen av FTP. SFTP tillhandahåller filkryptering för att förhindra dataförlust om filerna avlyssnas i överförings-/nedladdningsprocesserna. För att utnyttja säkerheten måste både en SFTP-klient och server användas enligt SSHs krav.

När säkerhet är en källa till oro så är det viktigt att försäkra sig om att antingen SFTP- eller FTPS-protokoll stöds av din FTP-server och klienter.

Ipswitchs WS_FTP-produktlinje ger både en effektiv, mycket hanterbar FTP-server och möjligheten att ge varje användare en SSH-klient som säkerställer både tillförlitlighet och säkerhet för datadelningsprocesser.

FTP-server- och klientprogramvara

Business-grade FTP-programvara

WS_FTP Server är rätt lösning när dina affärsbehov överträffar freeware FTP-produkter. Det låter dig tilldela användarrättigheter för filuppladdning, nedladdning, radering och namnbyte, och för att skapa kataloger. Det stöder också överföringar över FTP, SSH / SFTP eller SSL / FTPS.

Vår WS_FTP klienthar de högsta krypteringsnivåerna, anpassas enkelt och fungerar med SSH-aktiverade FTP-servrar inklusive WS_FTP-server och MOVEit.

WS_FTP-Server

5 faktorer som bestämmer den bästa säkra lösningen för filöverföring

Volymen av dagliga överföringar

När säker filöverföring blir ett företagskrav så blir automatisering en ”Best Practice”. Med manuella metoder så kan användare ladda upp innehåll till fel mappar, glömma lösenord eller oavsiktligt radera mappar. Manuella e-postmeddelanden kan ligga som utkast eller skickas till fel adress. Automatisering av överföring, nedladdning, avisering och andra processer minimerar risken för fel och går långt i sin strävan att säkerställa säkerhet.

Om volymen av överföringar är måttlig så kan en FTP-server med användarskrivna skript räcka. När antalet överföringsprocesser ökar, så blir ”overhead” för att underhålla och uppdatera skript ett problem. Allt medan tiden går faller skript-författare bort. Att uppdatera föräldralösa skript kan vara mer arbetskrävande än att skriva nya. Med ett ökande antal överföringsjobb kan kostnaden för IT-arbetskraft bli oöverkomlig.

Vid den här tidpunkten krävs troligen en säker MFT-filöverföringslösning med ett drag-och-släpp-arbetsflöde. Produkter som MOVEit tillhandahåller kraftfulla automatiseringsfunktioner inklusive komplex logik för att göra det enkelt att skapa och uppdatera uppgifter.

Filstorlek

I de flesta affärsprocessapplikationer är filerna som överförs under 10 megabyte. Men förutom säkerhet, så är en av de största orsakerna till att gå över till e-post som filöverföringslösning, att man vill överföra stora filer. Under 500 megabytes är antingen FTP eller MFT lämpliga lösningar för säker filöverföring.

När filer överskrider den storleken så kan överföringstider emellertid bli problematiska och en accelererad filöverföringslösning krävs. Både FTP och MFT förlitar sig vanligtvis på TCP som det underliggande transportprotokollet. TCP adderar ett lager av ”overhead” som kan sträcka ut sändningstider till att bli till timmar eller dagar.

De som erbjuder tjänster med snabb filöverföring använder ofta UDP för att på så vis kunna kombinera snabb överföring av stora filer samtidigt som filintegritet och säkerhet upprätthålls.

Garanterad leverans

Uppgifter som utbyts mellan platser eller partners är vanligtvis integrerade i en kärnverksamhetsprocess. Hanteringens synlighet och kontrollfunktioner som spårar filöverföringsaktivitet och ger bevis på filleverans saknas i de flesta FTP-lösningar. Om garanterad leverans är ett krav, är MFT rätt väg.

Datasäkerhet

Externa filöverföringar exponerar data för det offentliga internet. Om uppgifterna som delas är proprietär, klassificeras, begränsas eller omfattas av dataskyddsbestämmelser, så är säkerhet ett krav. I de fall där revisioner avseende överensstämmelse av lagstiftningen gäller, så är FTP ett riskabelt alternativ. Många revisionsföretag anser att FTP-spridning är detsamma som röd flagg. MFT ger emellertid stora fördelar som härdade system, kryptering av vilande data, avancerade användaråtkomstkontroller och manipulering av tydliga granskningsspår.

Konkurrenskraft

När dataöverföring med externa partners är en nyckelprocess så kan lösningens lämplighet vara en konkurrenskraftig differentierare. Hanterade filöverföringssystem (MFT) ger ofta säkerheten, bekvämligheten och snabba antagandet som gör värdorganisationer till en konkurrenskraftig tillgång.

moveit-2

Kom igång och prova gratis

PROVA GRATIS