moveit-cta-bg
resource hero banner decoration

Webbseminarium på begäran

MOVEit på begäran demo

Få den synlighet, säkerhet och kontroll du behöver för hanterade filöverföringar

Titta på den här korta demonstrationen av MFT-användningsfallet för att se hur enkelt det är att konfigurera snabba, säkra och automatiserade filöverföringar i stora volymer med MOVEit. Du får veta hur du kan:

  • Överföra filer på ett tillförlitligt och säkert sätt och underhålla  en händelselogg
  • Automatisera filbaserade affärsprocesser
  • Säkerställa efterlevnad av både interna policyer och lagstadgade krav (HIPAA, GDPR, PCI, etc.)
  • Distribuera på plats, i molnet eller som SaaS
  • Tillhandahålla snabb, enkel, säker och IT-godkänd fildelning för alla anställda och partners
Titta på demon
Loading animation