moveit-2

MOVEIT® Transfer

Säker programvara till företagets filöverföring 

I en värld där distribuerat arbete och samarbete blivit en naturlig del av vår vardag är det än mer viktigt att skydda och skapa kontroll över känsliga filer. Förenkla, automatisera och ta kontroll över företagets filhantering och dess flöden med Progress MOVEit, en ledande applikationen för säker filöverföring.

Konsolidera alla filöverföringar till ett system för att på så vis säkerställa att ledningen får bättre kontroll över de processer som rör kärnverksamheten. MOVEit Transfer tillhandahåller säkerheten, men också centraliserade åtkomstkontroller, filkryptering och den aktivitetsspårning som krävs för att säkerställa driftssäkerhet och överensstämmelse med SLA, intern styrning och myndighetskrav som PCI, HIPAA och GDPR. 

Välj en sida

MOVEit® Transfer: MFT-programvara för hanterad filöverföring

Tusentals IT-team är beroende av MOVEit Transfer för ett säkert samarbete och automatiserad filöverföring av känslig data i överensstämmelse med SLA:er, styrning och andra dataskyddsbestämmelser.

moveit-transfer-tall

Skala överföringsoperationer på ett pålitligt sätt

MOVEit Transfer ger dig hanteringsverktygen och den synligheten som du behöver för att kunna skala överföringsaktiviteter på hela företaget. Det stöder en rad distributionsalternativ, inklusive public cloud via Microsoft Azure, som lokal programvara, eller som en managed service (MOVEit Cloud) i Nordamerika och inom Europeiska unionen.

moveit-automation-tall

Överför känslig information på ett säkert sätt

Säkra företagsdata, oavsett om den för tillfället överförs eller befinner sig på en plats, med hjälp av avancerade säkerhetsfunktioner och beprövad kryptering (FIPS 140-2 validerad AES-256 kryptografi). Förstärk säkerhetspolicys för såväl användare, som system och filer, samtidigt som du kontrollerar överföringen av känsliga filer. Utnyttja användarautentisering, leveransbekräftelse, icke-avvisande och härdade plattformskonfigurationer.

moveit-cloud-tall

Aktivera ett säkert samarbete med slutanvändare

När det är troligt att känslig information kommer att delas externt av slutanvändare, så är MOVEits Secure Folder Sharing och MOVEit Client ett säkert, bekvämt och lättanvänt alternativ till osäker e-post och EFSS-konsumentklass. Det här gör att IT-team kan säkerställa datasäkerhet, synlighet och revisionsspår och överensstämmelse med dataskyddsbestämmelser som HIPAA, PCI och GDPR.

See what's improved in MOVEit

Se till att reglerna uppfylls

Implementera säkerhetskontroller på ett enkelt sätt och skapa ett revisionsspår.

Eftersom överföringar är loggade i en korrupt databas, så överensstämmer MOVEit Transfer ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR, OX, BASEL I / II / III, FIPS, FISMA, GLBA, FFIEC, ITAR med alla bestämmelser om integritet. Det ger fördefinierade och anpassningsbara rapporter, samt loggning av alla datainteraktioner, inklusive filer, händelser, personer, policyer och processer.

Aktivera säker e-post, webb- och mobilöverföring

Minska risken för dataförlust och bristande överensstämmelse.

Försäkra dig om en säker och kompatibel överföring av skyddad data genom att ge användarna lättanvända alternativ till mer riskabla överföringsmetoder. Säker mappdelning ger ett bekvämt, lättanvänt alternativ till fildelningstjänster för konsumenter. MOVEit-klient ger tillgång till säkra överföringar från Mac- och Windows-stationära datorer. MOVEit Ad-Hoc gör säker filöverföring lättillgänglig från Microsoft Outlook eller en webbläsare. MOVEit Mobile möjliggör åtkomst från iOS- eller Android-enheter.

moveit-page-crop-right

Få en prisuppgift

Berätta om dina behov och krav när det gäller filöverföring så återkommer en av våra experter med en kostnadsfri offert. .

Loading animation

moveit-info-tech-gold

Dela filer över hela världen

Överför filer på vilket språk som helst, var som helst i världen.

Ladda upp och ladda ner filnamn på vilket språk som helst från MOVEit Transfer och våra Ad-Hoc- eller mobilklienter. Aktivera slutanvändare med stöd för lokala språk som franska, tyska, spanska, japanska, samt traditionell eller förenklad kinesiska.

Kolla in det nya MOVEit-tillägget för Outlook

Fler lösningar

Stöd för flera klienter

För att stödja ett domänbaserat multi-tenancy-abonnemang, så kan MOVEit Transfers systemadministratörer ställa in ytterligare lyssningsportar med sina egna servercertifikat, och på så vis dela ut en switch som stödjer flera uppkopplingar med samma användarnamn.

Lär dig mer

Hög tillgänglighet

MOVEit Transfer kan distribueras med filsystem och databas på separata servrar. Distribution kan också göras på två eller flera servrar med en lastbalans för att på så sätt stödja krav på skalbarhet.

Lär dig mer

Programintegration

Tredjepartsprogram (inklusive webbapplikationer) kan få programmatisk tillgång till ett brett utbud av administrativa funktioner för MOVEit Transfer genom antingen vårt proprietära MOVEit Transfer API, eller MOVEit REST API.

Relaterade produkter

MOVEit Cloud

MOVEit Cloud gör det möjligt att konsolidera alla filöverföringsaktiviteter i ett enda system för att säkerställa bättre kontroll över centrala affärsprocesser. Det är en pålitlig och beprövad SaaS-lösning som ger full säkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad med bekvämligheten av en molnbaserad tjänst. Den ger den säkerhet, centraliserade åtkomstkontroller, filkryptering och aktivitetsspårning som behövs för att säkerställa driftsäkerhet och efterlevnad av SLA:er, intern styrning och myndighetskrav som PCI, HIPAA, CCPA/CPRA och GDPR.

group_374

MOVEit Automation

MOVEit Automation åter administratörer och behöriga användare på ett enkelt sätt skapa filbaserade uppgifter utan att för den skull behöva kunna programmering. Det automatiserar och kontrollerar åtkomsten till filöverföringsresurser, minimerar arbetsbelastningar och fel, samtidigt som risken för dataförlust minskas. Här får du ett pålitligt och säkert sätt att dela affärsdata och granska spår, samtidigt som du ser alla filöverföringsaktiviteter.

group_374

MOVEit Gateway

MOVEit Gateway tillhandahåller en DMZ-proxyfunktion som möjliggör distribution av MOVEit Transfer inom säkrade nätverk (bakom brandväggen) för att uppfylla de avancerade överensstämmelser som ofta är förknippade med dataskyddsbestämmelser.

Se vårt urval av MOVEit-klienter

peer-review-spiceworks
peer-review-capterra
peer-review-g2-crowd
peer-review-trustradius
moveit-cta-bg

Starta din kostnadsfria testversion av MOVEIT Transfer

Ladda ner produktbladet MOVEit Transfer

Priser och utmärkelser

MFT Leader Summer 2022
MFT Mid-Market Leader Summer 2022
MFT Enterprise Leader Summer 2022
MFT Best Results Summer 2022
Best Relationship Mid-Market Summer 2022
MFT Best Usability Summer 2022
Users Love Us
Momentum Leader Summer 2022
Best Results Spring 2021
Best Relationship Enterprise Summer 2022
Most Implementable Mid Market Spring 2021
Best Est. ROI Mid-Market Spring 2021
Highest User Adoption Spring 2021
Best Meets Requirements Mid-Market Spring 2021
Best SUpport Enterprise Spring 2021
High Performer Enterprise Spring 2021
Easiest to Use Enterprise Spring 2021
Best Usability Mid-Market Spring 2021
Easiest Set Up Mid-Market Spring 2021
Easiest to Do Business With Enterprise Spring 2021
MOVEit Managed File Transfer - IMA Network World Asia 2017 Award
MOVEit Managed File Transfer DCS 2016 Runner up Award
MOVEit Managed File Transfer Medtech Bbreakthrough Award
MOVEit Managed File Transfer IMA 2018 Award
MOVEit Managed File Transfer SQL Server 2016 Certified Award
MOVEit Managed File Transfer Info Tech 2019 Gold Medal Award
MOVEit Managed File Transfer Breadth of features Award
MOVEit Managed File Transfer Easiest to do business with Award
MOVEit Managed File Transfer Users love us Award
WUG_Network-Computing-FINALIST-20