File Transfer Tussen Personen (P2P)

Snel en veilig bestanden delen met en tussen personen (P2P) met Ipswitch.  Laat iedereen in uw organisatie veilig en eenvoudig bestanden uploaden, downloaden en delen inclusief auditspoor met klanten en contacten via het e-mailsysteem of portal.

Hoe verzenden uw gebruikers bestanden?

Hebben uw gebruikers een manier om grote bestanden veilig te verzenden? Lopen ze voortdurend tegen beperkingen aan vanwege de grootte van de e-mailbijlagen? Door ze een gemakkelijke, IT-goedgekeurde manier aan te bieden om bestanden te verzenden, wordt hun (en het IT-leven) gemakkelijker!

 

 

Zijn uw gebruikers een bedreiging voor de beveiliging?

Zonder een door IT-goedgekeurde tool zullen gebruikers een andere manier vinden om bestanden te verzenden wanneer dat nodig is. Dat betekent onveilige FTP-sites, gebrek aan encryptie, geen tracking en algemene niet-naleving van de regelgeving. Daarmee is er een enorm risico op datalekken en kunnen cyberaanvallen minder goed worden voorkomen.

Zijn uw bestaande tools te complex?

Hoe goed uw oplossing voor bestandsoverdracht ook is, het is zinloos als uw eindgebruikers niet kunnen of willen achterhalen hoe ze deze moeten gebruiken. Ze hebben een eenvoudige manier nodig om bestanden regelmatig of ad hoc naar andere individuen te sturen. Met onze secure file transfer oplossing maak je dat gemakkelijk voor ze.

Zorg ervoor dat iedereen aan de regelgeving voldoet

Bestandsoverdrachten tussen personen kunnen een regelmatige, zelfs geautomatiseerde gebeurtenis zijn (Denk aan wekelijkse prijslijsten naar verkoopteams). Ze kunnen ook willekeurig worden gestart door een onmiddellijke behoefte (Bijvoorbeeld nieuwe productspecificaties naar externe ontwerpers en ontwikkelaars). In beide gevallen moeten deze overdrachten van begin tot eind worden versleuteld en een audittrail bieden die bewijst wie wat heeft verzonden, ontvangen en wanneer. Op die manier kan uw organisatie voldoen aan de regelgeving, zoals AVG, en PCI. Door uw system-to-system en person-to-system beheerde bestandsoverdrachtoplossingen uit te breiden naar individuele gebruikers, kunnen ze dezelfde voordelen opleveren, terwijl uw toezicht kunt houden.

 

 
hipaa-security-rule
hipaa-security-rule

Automatisch naar één of meerdere personen verzenden

Persoon-tot-persoon kan ook persoon-tot-groep betekenen. Software-builds moeten worden overgedragen aan ontwikkeling- en QA-teams die mogelijk extern zijn. Prijslijsten moeten wereldwijd naar verkoopteams gaan. Patiëntendossiers moeten van artsen naar teams van specialisten gaan. En hoewel deze overdrachten vaak uniek zijn, komen ze even vaak voor. Een eenvoudige, effectieve en gebruiksvriendelijke oplossing voor managed file transfers maakt het gemakkelijk om deze overdrachten te starten en ervoor te zorgen dat ze elke keer betrouwbaar naar elke ontvanger gaan. Door automatisering te implementeren, is het niet alleen eenvoudiger om regelmatige overdrachten te starten, maar wordt ook de kans op menselijke fouten uit het proces verwijderd: de afzender doet gewoon elke keer hetzelfde als hij een beveiligd bestand moet verzenden.

 

 

 

Beheer ontvangerslijsten om menselijke fouten te elimineren.

Bewijs de naleving en beveiliging van elke bestandsuitwisseling, ongeacht wie het heeft geïnitieerd.

Optimaliseer de grote bestandsdistributie zonder dat dit gevolgen heeft voor uw e-mailsysteem.

Voorkom de verspreiding van onveilige en IT-ondoorzichtige FTP servers.

Medewerkers zijn de zwakste schakel als het gaat om infosecurity.

De grootste beveiligingsrisico's die organisaties lopen komen van haar medewerkers. Die delen of openen bestanden zonder na te denken over cybersecurity, datalekken of de naleving van de regelgeving als AVG. Als ze een bestand naar iemand anders moeten sturen, doen ze dat het liefst zo snel en gemakkelijk mogelijk, wat meestal leidt tot onveilige e-mail communicatie. Zelfs als ze een IT-goedgekeurde file transfer tool hebben. Door uw gebruikers een veilige tool voor file transfer te bieden die is geïntegreerd met hun bestaande e-mailsysteem (of op zijn minst even gebruiksvriendelijk is), kunt u uw risico op dure regelgevingsovertredingen en beveiligingsinbreuken drastisch verminderen.

 


Definities

  • Person to person (P2P): Elke communicatie van welke aard dan ook tussen twee of meer menselijke personen. Dit onderscheidt zich van Person-to-System (P2S) en System-to-System (S2S) die communicatie tussen mensen en machines of tussen meerdere machines omvatten.
  • Compliance : De naleving door een organisatie van wet- en regelgeving, richtlijnen en specificaties die relevant zijn voor haar bedrijfsprocessen. Overtredingen van regelgeving leiden vaak tot wettelijke straffen, waaronder boetes.
  • Audit Trail : Een chronologisch document dat voor de veiligheid relevant is en bewijsstukken levert van de volgorde van activiteiten die op elk moment een specifieke operatie, procedure of event hebben beïnvloed.
ft-generic

Meer informatie over P2P File Transfer

Loading animation