Abbey-of-Saint-Gall

Klant recensie

De kanton politie van St. Gallen kiest voor veilig data delen met Progress® MOVEit®

De politie in het kanton St. Gallen maakt gebruik van Progress MOVEit Automation en MOVEit Transfer voor de veilige en geautomatiseerde gegevensoverdrachten naar andere autoriteiten.

Als veel mensen samenwonen op een relatief klein stuk grond, dan vraagt dat om een duidelijke, gevestigde orde. Pas als de gedragsregels door iedereen worden nageleefd, kan het individu zich in vrijheid en veiligheid leven. Ongeveer 800 medewerkers van de kantonpolitie St. Gallen, bestaande uit politieagenten en burgerpersoneel, zorgt voor de ordelijke samenwoning van de burgers. De kantonpolitie van St. Gallen is een leider in vele opzichten waaronder het gebruik van technologie. In dit kader zet de politie Progress MOVEit in om eenvoudig maar veilig bestanden naar andere autoriteiten te verzenden en om de processen voor gegevensuitwisseling te automatiseren.

De uitdaging: Werken op eilandjes

De politie van elk kanton werkt nauw samen met de autoriteiten van de andere kantons, de Zwitserse staat en de buurlanden. In het geval van het kanton St.  Gallen is er een nauwe relatie met de politie van de kantons Appenzell Innerhoden en Ausserhoden, evenals de Zwitserse staat. Binnen Zwitserland is elke autoriteit verbonden op staatsniveau. Markus Rohner, netwerkbeheerder bij de kantonpolitie van St. Gallen legt uit: "We hebben een gesloten kantonbreed datacommunicatienetwerk (MPLS-gebaseerd platform) voor de gegevensuitwisseling tussen autoriteiten, die ook hiërarchisch is verbonden met de status. Via het staatsniveau van dit netwerk is het ook mogelijk om gegevens uit te wisselen met andere kantons. Dus als we bestanden delen met een naburig kanton gaat dit eerst door een langdradig proces, dat om technische redenen ook nog lang duurt en daarna handmatig moet worden beheerd."

In de loop van de tijd hadden zich meerdere parallelle file transfer infrastructuren ontwikkeld. Deze systemen voldeden niet meer aan de huidige vereisten voor gegevensuitwisseling voor de politie in St. Gallen. Er werden verschillende servers en protocollen gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens. Rohner legt het probleem uit: "De talrijke parallelle systemen waren niet eenvoudig up-to-date te houden op het gebied van beveiliging en compliance, hadden regelmatig storingen en hadden veel tijd nodig om te beheren. Daarom hadden we dringend behoefte aan één direct en open kanaal naar onze collega's in de Appenzell, dat de parallelle systemen zou kunnen vervangen." Naast lage administratieve kosten moet de nieuwe oplossing ook veilig zijn en extra voordelen zoals automatisering.

QBITS stelde Progress MOVEit voor de file transfer behoeften van de politie. Progress MOVEit is een eenvoudige en veilige oplossing voor gegevensoverdracht die ook de kantonpolitie van St. Gallen in staat kan stellen om hun bestandsoverdrachtsprocessen te automatiseren. De kantonpolitie besloot MOVEit te testen in combinatie met hun eigen applicatie. Dit proces duurde ongeveer 6 maanden. De testfase bewees dat MOVEit aan alle behoeften van het IT-team voldeed waarop werd besloten de oplossing in gebruik te nemen.

De oplossing : Veilige vertrouwelijke gegevensuitwisseling en automatisering

De kantonpolitie installeerde aanvankelijk twee niet-redundante servers met Progress MOVEit Transfer en MOVEit Automation, om de bestandsuitwisseling met andere autoriteiten af te handelen. XML-Bestanden die door het systeem worden gegenereerd, worden automatisch gedeponeerd zodat andere bevoegde autoriteiten ze op de server kunnen ophalen. Er worden bijvoorbeeld gegevens gegenereerd wanneer de brandweer wordt gealarmeerd en actie onderneemt. De gegevens worden geüpload door het administratieve systeem, gegevens zoals de locatie van de implementatie en verdere basisinformatie. Om de operationele beveiliging van het systeem te verhogen, besloot de kantonpolitie ook MOVEit Failover toe te voegen. Voor een specifieke use-case werd later een tweede MOVEit Automation-systeem geïmplementeerd.

Op dat moment zijn er ongeveer 25 taken ingesteld voor data uitwisseling. De oplossing werd ook door de gebruikers verwelkomd. Markus Rohner legt uit: "De software werd heel goed geadopteerd omdat het product de interne processen sterk vereenvoudigde en versnelde."

Speciale lof voor het QBITS-team kwam van de verantwoordelijke IT-medewerkers van de kantonpolitie. "QBITS heeft een competent en krachtig team, dat altijd open en eerlijk samenwerkt", aldus Markus Rohner. "Dankzij de grote steun  waren we in staat om de volledige applicatie in een korte periode te implementeren en uit te rollen in de live omgeving. Nu kunnen we een veilige toegang bieden, waardoor andere kantons de door ons via MOVEit verstrekte gegevens kunnen ophalen."

Samenvatting - een veilige, centrale en efficiënte oplossing

Progress MOVEit Transfer en MOVEit Automation hebben volledig voldaan aan de vereisten van een centraal platform voor file transfer. Door de implementatie ervan zou een veelheid aan afzonderlijke oplossingen kunnen worden vervangen en alle gegevensoverdrachten worden nu geconsolideerd uitgevoerd in één gecentraliseerde en efficiënte oplossing. MOVEit maakte de automatisering van eenvoudige bestandsprocessen mogelijk met belangrijke toepassingen die de administratieve kosten merkbaar verlaagden. Bovendien is de uitwisseling via het systeem volledig versleuteld en daardoor veel veiliger dan de vorige oplossingen. Ook kan de monitoring en traceerbaarheid van alle relevante file transfer processen worden beveiligd. Compliance is verzekerd en er kan zonder zorgen naar audits worden uitgekeken. Markus Rohner maakt de balans op: "We zijn zeer tevreden over de oplossing en de ondersteuning van de Progress partner QBITS. We hebben een beveiligde uitwisseling met onze collega's uit andere kantons en zijn in staat om regelmatig gegenereerde bestanden automatisch aan te leveren zonder hoge administratieve kosten."

moveit-cta-bg

Start een gratis proefversie van MOVEit