moveit-2
resource hero banner decoration

Gratis tool

MOVEit Transfer Client

Eenvoudige, veilige bestandsoverdracht via slepen en neerzetten vanuit zowel Windows als MacOS

Stel gebruikers in staat om snel en eenvoudig het uitwisselen van bestanden en data te beveiligen met MOVEit. Eenvoudige drag & drop-functionaliteit in een dynamische gebruikersinterface maakt het uploaden en downloaden eenvoudig zonder training of expertise.

moveit-client

MOVEit client downloaden
Loading animation