Data privacy day, data privacy week, or data protection day; what's the difference?

Data Protection Day, Europese Dag van de Privacy of Data Privacy Week?

Data Protection Day, Europese Dag van de Privacy of Data Privacy Week?

Europa loopt al jaren voor op het gebied van gegevensbescherming, bijvoorbeeld met de invoering van de Europese Dag van de Privacy. Al in 1981 vaardigde de Raad van Europa het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens uit. Het was het eerste internationale juridisch bindende instrument op het gebied van gegevensbescherming. Krachtens dit verdrag zijn de Europese lidstaten verplicht in hun nationale wetgeving de nodige stappen te ondernemen, om de daarin neergelegde beginselen toe te passen teneinde de op hun grondgebied de fundamentele mensenrechten van alle personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen", aldus de Raad.

Dit verdrag staat bekend als Convention 108 en is 37 jaar voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 van kracht werd, al ontworpen. Maar Europese voorstanders van gegevensbescherming hebben die vele jaren niet stilgezeten. De Raad heeft het bewustzijn vergroot door in 2006 de internationale Dag van de Data Privacy in te stellen. Twee jaar later werd Data Privacy Day gelanceerd in de Verenigde Staten, ook jaarlijks gevierd op 28 januari, net als zijn Europese tegenhanger.

 

Voer de Week van de Privacy en Gegevensbescherming in!

 

Naarmate meer landen aan boord komen, wordt Data Protection Day / Privacy Day (s) een wereldwijd evenement. De Dag van de Privacy wordt anno 2022 in 47 landen gehouden. Zowel landen in Europa als de Verenigde Staten, Canada en Israël besteden aandacht aan de data privacy campagne.

En de beweging stopt niet bij een enkele dag van viering. Dit jaar heeft de Amerikaanse National Cybersecurity Alliance (NCA) zijn Data Privacy Day-campagne omgezet in Data Privacy Week. Natuurlijk beschouwen degenen die serieus zijn over bescherming en privacy het als een fulltime onderneming.   

"Data Privacy Week helpt het bewustzijn over online privacy te verspreiden en leert burgers hoe ze hun persoonlijke informatie kunnen beheren en beveiligen. Data Privacy Week moedigt bedrijven ook aan om gegevens te respecteren en transparanter te zijn over hoe ze klantgegevens verzamelen en gebruiken," betoogde de National Cybersecurity Alliance op haar Stay Safe Online website.

Europa houdt de lijn vast op het gebied van gegevensbescherming en privacy  

De Europese Commissie is een groot voorstander van gegevensbescherming en zag de behoefte aan privacy tijdens de pandemie toenemen. "De waarde van een efficiënt gegevensbeschermingsregime is nog duidelijker geworden tijdens de corona pandemie. Nieuwe digitale oplossingen zoals tracing apps kunnen alleen werken als mensen zich goed beschermd kunnen voelen en erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens niet misbruikt worden.

De AVG is de opstap naar Europa's mensgerichte benadering van digitale technologieën; het ondersteunt en machtigt de burger", aldus Věra Jourová,  vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie, en Didier Reynders, commissaris voor Justitie, in een gezamenlijke verklaring. "Vrije en veilige datastromen zijn ook een voorwaarde voor overheid en bedrijfsvoering om door te gaan tijdens de pandemie. Het beschermen van privacy en het faciliteren van datastromen moet hand in hand kunnen gaan."    

 

Lees hoe u kunt voldoen aan de AVG in onze whitepaper: AVG wordt er niet eenvoudiger op

Wat is privacy?  

Privacy is een discretere term dan gegevensbescherming. "De privacy van gegevens is niet hetzelfde als gegevensbescherming, hoewel de twee nauw met elkaar verbonden en met elkaar verweven zijn. De analogie die we het leukst vinden en die helpt het verschil te begrijpen, beschrijft gegevensbescherming zoals het plaatsen van tralies op ramen om het moeilijk te maken voor iemand om in uw huis in te breken. Privacy van gegevens is meer als het de gordijnen dicht doen, zodat niemand naar binnen kan kijken om te zien wat je draagt, wie er bij je woont, wat je vanavond kookt voor het avondeten of welke film je bekijkt," legde een stuk op nationaltoday.com  uit.

Wat te doen met de privacy van gegevens?

Hier volgen enkele best practices van de NCA op het gebied van privacy voor consumenten en ondernemingen:

Wees voorzichtig bij het geven van uw gegevens: het web staat vol met services die u iets gratis geven en uw gegevens in ruil daarvoor nemen. Net zoals Facebook dat doet. Wees ook voorzichtig met file transfers.

"Veel accounts vragen om toegang tot persoonlijke informatie, zoals uw geografische locatie, contactenlijst en fotoalbum, voordat u zelfs maar gebruik maakt van hun services. Deze persoonsgegevens vertegenwoordigen een enorme waarde voor bedrijven en stelt sommigen in staat om u zelfs hun diensten aan te bieden tegen weinig tot geen kosten," merkt Stay Safe Online  op. "Neem weloverwogen beslissingen over het al dan niet delen van uw gegevens en bestandsoverdrachten met bepaalde bedrijven door rekening te houden met de hoeveelheid persoonlijke informatie waar ze om vragen en deze af te wegen tegen de voordelen die u in ruil daarvoor kunt ontvangen."   

 

Volg en controleer wat u al hebt gegeven: De kans is groot dat tal van websites en services voor bestandsoverdrachten in de cloud uw data al hebben. Hoewel u nog steeds terug kunt gaan en uw privacy instellingen kunt wijzigen voor meer veiligheid en privacy, is het nog eenvoudiger om nieuwe apps meteen correct in te stellen. "Zodra u hebt besloten een app te gebruiken of een nieuw account aan te maken, controleert u de privacy- en beveiligingsinstellingen op webservices en apps en stelt u deze goed in. Elk apparaat, elke applicatie of browser die u gebruikt, heeft verschillende functies om te beperken hoe u bestandsoverdrachten doet en met wie u uw informatie deelt," adviseert NCA.    

Bescherm uw gegevens door toegang te beveiligen: Inbreuken zijn een veel voorkomende manier waarop gegevensprivacy wordt geschonden en deze cyberaanvallen kunnen hackers volledige toegang geven tot uw privégegevens. "Houd uw gegevens veilig door lange, unieke wachtwoorden te maken en deze op te slaan in een wachtwoordmanager. Voeg een extra beveiligingslaag toe door waar mogelijk multi-factor authenticatie (MFA) in te schakelen, vooral op accounts met gevoelige informatie. MFA blijkt 99,9% van de geautomatiseerde d-aanvallen te blokkeren wanneer dit is ingeschakeld en kan ervoor zorgen dat uw data worden beschermd, zelfs in het geval van een datalek," zegt NCA.

Het is een goede zaak om privacy te beschermen: een gebrek aan privacy kan leiden tot datalekken, misbruik van gegevens , nalevingsboetes en reputatieschade.

Zelfs als nalevingsregels (nog) niet op u van toepassing zijn, is het een goede zaak om te handelen zoals het hoort. "Volgens het Pew Research Center meldt 79% van de Amerikaanse volwassenen zich zorgen te maken over de manier waarop hun persoonsgegevens door bedrijven worden gebruikt. Het respecteren van de privacy van consumenten is een slimme strategie om vertrouwen te wekken en de reputatie en groei in uw bedrijf te verbeteren. Wees open en eerlijk over hoe je persoonlijke informatie van consumenten verzamelt, gebruikt en deelt," suggereert NCA. "Denk na over hoe de consument kan verwachten dat zijn gegevens worden gebruikt en ontwerp instellingen om zijn informatie standaard te beschermen. Communiceer duidelijk en beknopt naar het publiek wat privacy betekent voor jouw organisatie en de stappen die je neemt om privacy te bereiken en te waarborgen."    

 

Weet waar u staat op het gebied van privacy: voordat u uw beveiligingspositie verbetert, moet u weten waar u momenteel staat. Dit kunt u het beste doen door uw praktijken voor het verzamelen van gegevens te beoordelen en te documenteren. "Of u nu lokaal, nationaal of wereldwijd actief bent, begrijp welke privacywet- en regelgeving van toepassing is op uw bedrijf. Volg redelijke beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van individuen te beschermen tegen ongepaste en ongeoorloofde toegang en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u verzamelt op een eerlijke manier worden verwerkt en alleen worden verzameld voor relevante en legitieme doeleinden," betoogt NCA. "Vergeet ook niet om toezicht te houden op partners en leveranciers. Als iemand namens u diensten verleent en  bestandsoverdrachten in de cloud doet, bent u ook verantwoordelijk voor de manier waarop zij de persoonsgegevens van uw consumenten verzamelen en gebruiken."     

 

Over de hele wereld heeft privacy vaak betrekking op AVG

Voor velen is gegevensbescherming geen optie, maar een wettelijke vereiste. AVG is misschien wel de meest bekende wet op data privacy die momenteel van kracht is.   

Als voorstander van privacy weten we dat het delen van bestanden en bestandsoverdrachten in de cloud problemen met privacy kan veroorzaken, dus zorg ervoor dat u de AVG Data correct verstuurd en ontvangt. Lees onze blog blog voor meer informatie of bekijk het Osterman Research Whitepaper AVG wordt niet eenvoudiger whitepaper.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde blogs


Comments
Comments are disabled in preview mode.