protect-sensitive-data.jpg

5 tips voor DPO en IT managers om vertrouwelijke data beter te beschermen

5 tips voor DPO en IT managers om vertrouwelijke data beter te beschermen

 

 

 

Bedrijven worden geconfronteerd met een aantal reële bedreigingen met betrekking tot het beschermen van hun data. De afgelopen jaren is er een toenemend aantal cyberaanvallen gericht op zorggegevens. Vooral Shadow-IT heeft organisaties kwetsbaar gemaakt. Steeds meer technisch onderlegde (en ongeduldige) werknemers worden een reëel gevaar voor de eigen operatie.

Hoewel trainings- en bewustwordingsprogramma's hebben bijgedragen aan het beteugelen van veel Shadow-IT, gebruiken sommige medewerkers nog steeds een breed scala aan online tools voor het delen van data en bestanden die volledig buiten het zicht van de DPO, IT-afdelingen en management liggen. Hiermee verdwijnt er data buiten de veilige grenzen van het bedrijfsnetwerk. Mensen zien externe e-mailservices, cloud opslag oplossingen, USB-sticks en mobiele apparaten vaak als een stuk eenvoudiger en sneller te gebruiken dan de software van het bedrijf zelf.

Een verantwoorde reactie op deze groeiende bedrijfsrisico's rond het delen van data en bestanden drijft nu duizenden kleine en grote organisaties ertoe om managed file transfer te implementeren als een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier om hun medewerkers vertrouwelijke data te laten delen en te beschermen.

Hier zijn 5 redenen waarom bedrijven in de gezondheidszorg veiligere technologie voor file transfer zouden moeten gebruiken.

1. Verzend en ontvang data op een vertrouwde manier

Door werknemers in de gezondheidszorg de keuzevrijheid te geven hoe ze data versturen of gegevens delen verhoog je het risico op datalekken en wettelijke overtredingen aanzienlijk.

Door gebruik te maken van professionele tools voor file transfer kunnen bedrijven gebruikers in staat stellen om bestanden en berichten te verzenden wanneer ze maar willen op de manier de ze willen, namelijk door gewoon hun  e-mail of browser te gebruiken.

2. Solide data controles en tracking

Een gebrek aan inzicht maakt het voor een gereguleerd bedrijf onmogelijk om te voldoen aan compliance- en auditverplichtingen. Bedrijven hebben tools nodig die gebruikers helpen hun werk gemakkelijk en efficiënt te doen, terwijl ze DPO's, security managers en IT robuuste controles bieden over de data die wordt verstuurd of opgeslagen. Dit is van cruciaal belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de organisatie die de data verstuurd, maar ook voor  de organisatie die de data ontvangt. Voldoen aan de AVG alleen al vereist van alle partijen een hogere mate van bescherming van persoonsgegevens, het melden van datalekken, etc.

3. Omgaan met meer mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke data

Het groeiende aantal partners, klanten en ketenpartners vereist geavanceerd file transfer management en audit tracking, zodat teams kunnen samenwerken aan projecten en veilig bestanden kunnen delen. Meer inzicht hebben in content delivery stelt IT in staat om beveiligingsproblemen op te sporen en proceswijzigingen door te voeren.

Bovendien zorgt de mogelijkheid om tijdslimieten in te stellen voor de beschikbaarheid van de data ervoor dat gegevens niet toegankelijk zijn op momenten dat ze niet hoeven te worden geopend. Een data ontvangstbewijs en het verbeteren van de beveiliging van data voorkomt problemen voor managers als gevolg van het niet naleven van wet- of regelgeving.

4. Een aparte infrastructuur voor file transfer

Het gebruik van een afzonderlijke infrastructuur voor secure file transfer kan voorkomen dat vertrouwelijke data wordt verzonden via minder veilige oplossingen, zoals e-mail of EFSS (Enterprise File-Synch and Share). Het voorkomt ook het  gedoe van het beheren en onderhouden van overtollig geworden FTP-servers in een organisatie.

Het aanbieden van intuïtieve, veilige, beheerde tools voor file transfer stelt mensen in staat om hun werk gemakkelijk en efficiënt te doen, terwijl het management kan rekenen op een goede data hygiëne en het voorkomen van incompliance.

5. Geef IT de controle over de data terug 

De implementatie van een solide, door IT beheerde oplossing voor file transfer, geïntegreerd met bestaande verificatieservices, biedt in één oogopslag IT-management controles die nodig zijn om te voldoen aan de nalevingsverplichtingen van het bedrijf. Door de data zowel tijdens het versturen als wanneer het data is opgeslagen te encrypten, kunnen gebruikers informatie op een vertrouwde en efficiënte manier versturen zonder risico's op datalekken en problemen inzake de governance van de organisatie.

 

 

 

 


Comments
Comments are disabled in preview mode.